KONTAKTY

Radek Wollenheit
Loucká 176
41113 Třebenice
tel: +420 602 441 172
info@rwtop.cz
IČO: 63141337
DIČ: CZ7601082698

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 6 025 Kč
do košíku:

internetoveobchody.cz

 

 

 

 

 

 


» Obchodní podmínky e-shopu
Obchodní podmínky

MAJITEL: Radek Wollenheit

ADRESA: Loucká 176, 411 13 Třebenice

MOBIL: 602 441 172

E-mail: info@rwtop.cz

IČO: 631 41 337

DIČ: CZ7601082698

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Fio banka 2300614564/2010

 1 - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí  s obchodními podmínkami e-shopu.

Neobdržíte-li do několika minut od odeslání objednávky její potvrzení, kontaktujte nás prostřednicvím e-mailu. Je pravděpodobné, že jste zadali chybně vaši mailovou adresu a proto k vám potvrzení objednávky neodrazilo, ale my ji evidujeme a pracujeme na jejím vyřízení!.2 - STORNO OBJEDNÁVKY

Vaše objednávka vzniká a stává se závaznou v okamžiku jejího odeslání. Budete-li si z jakéhokoli důvodu přát objednávku stornovat, učiňte tak co nejdříve - nejpozději do 2 hodin od přijetí Potvrzení objednávky, aby nedošlo k odeslání balíčku (snažíme se o co nejrychlejší odeslání zákazníkovi). Děkujeme!

V případě, že kupující stornuje svoji objednávku později a tato bude již vyexpedována, hradí kupující veškeré náklady spojené s odesláním zásilky.3 - ZPŮSOB DORUČENÍ ZBOŽÍ

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty po ČR  jako doporučený nebo cenný balík, balík do ruky nebo balík na poštu. U balíků na poštu a balíků do ruky pošta garantuje doručení do druhého dne od podání. U ostatních druhů zásilek je dodací doba obvykle 2 dny (v předvánočním čase ale i déle než 5 dní - dodací lhůta není garantována!). Zboží, které je skladem, expedujeme neprodleně - nejpozději však 1-2 dny - po objednání nebo obdržení platby na účet (při platbě předem). U zboží, které není skladem, je dodací lhůta maximálně 14 dní (obvyklá dostupnost je uvedena u jednotlivých druhů zboží).O odeslání balíčku vás informujeme mailem. V případě výraznější změny dodací lhůty zákazníka kontaktujeme a domluvíme další postup.4 - POŠTOVNÉ

Balík do ruky - DORUČENÍ 1 DEN

při dobírce 170Kč

při platbě předem 110Kč

Balík na poštu - DORUČENÍ 1 DEN

při dobírce 170Kč

při platbě předem 110Kč

Při objednávce nad 10 000Kč JE POŠTOVNÉ ZDARMA !!!

Při platbě převodem uvádějte VŽDY SPRÁVNĚ VARIABILNÍ SYMBOL, který obdržíte spolu s potvrzením objednávky!!!

Zboží je možné po předchozí dohodě vyzvednou bez poplatku osobně v Třebenicích.5 – DODACÍ PODMÍNKY - POŠKOZENÍ ZBOŽÍ PŘI PŘEPRAVĚ

Zboží je před odesláním kontrolováno a zásilka je vždy pojištěna!

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci.

Jak postupovat v případě, že Vám dopravce doručil poškozenou zásilku?

Náhradu škody za poškozený balík vyplatí ČP pouze příjemci, který reklamuje škodu při jejím převzetí. Pokud není balík zjevně poškozený, ale obsah ano, je možno v takových případech reklamovat nejpozději následující den po dni dodání. Reklamaci uplatňuje VŽDY příjemce, jakákoliv aktivita za strany odesílatele není možná.

Poškozený balík by neměla pošta adresátovi doručit. Předá mu pouze oznámení o uloženém poškozeném balíku na poště a požádá ho, aby se dostavil na poštu k jeho převzetí a sepsání reklamace. Pokud takový balík adresát přijme, musí reklamaci uplatnit ještě týž den, nejpozději však den následující. Po uplynutí této lhůty již není reklamace možná žádným způsobem. Takovéto převzetí probíhá vždy za asistence zaměstnance ČP a měl by být vystaven příslušný zápis s příjemcem.

Doporučujeme zákazníkům po převzetí zásilky od České pošty vždy zboží IHNED zkontrolovat. V případě zjištění poškození obsahu zásilky je třeba celý balík včetně obalu vzít na poštu nejpozději následující den po dodání. Je možno využít nejbližší pošty. Nemusí to být pošta, která balík doručila. Na pozdější reklamace bohužel ČP nebere zřetel. Na jakékoliv pozdější reklamace poškození při přepravě, nebere zřetel ani odesílatel. V tomto případě může reklamaci uplatnit pouze příjemce (adresát). Zboží je jeho majetkem a službu doručení vykonávala ČP, která za zboží během přepravy také zodpovídá.6 - VRÁCENÍ ZBOŽÍ V ZÁKONNÉ LHŮTĚ – ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V souladu s ustanovením Občanského zákoníku má zákazník právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží (zákazníkem či třetí osobou) . Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího info@rwtop.cz . Je též možné použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (http://www.rwtop.cz/rwtop/1-O-NAS-OBCHODNI-PODMINKY/34-Odstoupeni-od-smlouvy) - není to však povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět prodávajícímu na adresu uvedenou na faktuře. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu vrátíme  po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu hradí kupující.

Zboží musí být vráceno kompletní včetně příslušenství, nepoškozené, nezašpiněné, v původním obalu a s přiloženými doklady včetně záručního listu a manuálu. Šátky mohou být jednou vyprané dle návodu, který je přiložen ke každému šátku.

U zboží musí být průvodní dopis s číselm účtu, na který si přejete vrátit peníze. Zákaník obdrží zpět kupní cenu zboží. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Neposílejte vrácené zboží na dobírku! Nebude přijato.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.7 - ZÁRUKA  A  REKLAMACE

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu a její délka je 24 měsíců. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží. Poskytnutá záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

Oznámení o závadách musí obsahovat:

jméno kupujícího

adresu kupujícího

telefon, popř. e-mail

(nejlépe je zaslat rovnou kopii faktury, kterou jste se zbožím obdrželi - či alespoň její číslo)

podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla

návrh řešení reklamace (možné způsoby vyřízení reklamace viz níže)

Před odesláním reklamovaného zboží nás prosím VŽDY předem kontaktujte = sdělte nám (nejlépe e-mailem) veškeré výše uvedné informace! Dodržíte-li tento postup, ušetříte tak ve většině případů čas i peníze!!!

Po obdržení oznámení o závadách bude prodávající kupujícího informovat o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (adresa prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující doložil doklad o koupi zboží a záruční list reklamovatelného výrobku (byl-li spolu s výrobkem dodán).

V případě neoprávněné reklamace jsou zákazníkovi účtovány veškeré vícenáklady spojené s vyřízením reklamace. Tímto případem je myšleno zbytečné reklamování zboží z důvodu použití špatných nebo vybitých baterií!

Práva z vadného plnění= ZPŮSOB ŘEŠENÍ REKLAMACE:
Je-li u zboží zjištěna vada ihned při převzetí, může kupující vyžadovat výměnu či opravu zboží. Není-li to možné, pak vrácení peněz.

Vyskytnou-li se vady během záruční doby, rozlišujeme mezi tzv. podstatným a nepodstatným porušením smlouvy.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
b) na odstranění vady opravou věci
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.8 - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout plnohodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu, s výjimkou přepravce. Provedením objednávky (písemně, telefonicky, elektronicky) vyjadřujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely naší firmy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Máte právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, máte právo na přístup k údajům, které se Vás týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud nechcete, aby Vaše osobní data byla registrována v naší databázi, zašlete nám písemně sdělení.9 – MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu. Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/eccnet/index_en.htm. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem1.února 2016NzhiMzEx